• xiv_miedzynarodowe_sympozjum_naukowe_iwrd.png


Międzynarodowe Sympozja Naukowe zorganizowane przez IWRD


XIII
Międzynarodowe Sympozjum Naukowe
"Pozytywny nurt Stosowanej Analizy Zachowania. Wspieranie osób z ASD i ich rodzin"

Data: 24.03.2023 r.

Miejsce: Sympozjum online na platformie ClickMeeting. Zapis wideo Sympozjum dostępny tutaj (część polskojęzyczna) lub tutaj (część anglojęzyczna)

Opis: W XIII Sympozjum za pośrednictwem platformy do wideokonferencji i transmisji na naszym profilu na Facebooku wzięło udział na żywo 1583 osoby .
Program obejmował 13 wykładów przygotowanych przez specjalistów z Polski i USA. Podzielony został na dwa bloki: polskojęzyczny i anglojęzyczny.
W części polskojęzycznej wystąpienia przedstawili reprezentanci Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka: dr Anna Budzińska, mgr Iwona Ruta-Sominka, mgr Anna Lubomirska. Fundację Anny Florek CZAS DZIECIŃSTWA reprezentowały mgr Greta Dębińska-Żołyniak i mgr Joanna Słupek. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Poznaniu reprezentowała mgr Lidia Domańska. Centrum Terapii i Edukacji "Mały Książę„ w Toruniu reprezentowały mgr Anna Lutomierska i mgr Halina Stępień. SOSW w Żukowie reprezentowała mgr Żaneta Diks. Uniwersytet SWPS reprezentowała prof. Paweł Ostaszewski.
W części anglojęzycznej prelegentami byli: dr Anna Budzińska i mgr Anna Lubomirska (Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka), mgr Kristin Cassidy (Institute for Educational Achievement), mgr Alla Moskalet (Masaryk University), dr Emily Gallant, (Sommerset Hills Learning Institute), dr Sigmund Eldevik (Oslo Metropolitan University), dr Alison M. Gillis i Katie Wilson (New York Child Learning Institute, USA), dr Dawn B. Townsend (Alliance for Scientific Autism Intervention, USA).
Sponsorem głównym Sympozjum była Fundacja Barbary Piaseckiej Johnson.
Partnerem naukowym byli Alliance for Scientific Autism Intervention i Uniwersytet Gdański.
Partner technologiczny: ClickMeeting.XII
Międzynarodowe Sympozjum Naukowe
"Skuteczna pomoc dziecku z autyzmem-diagnoza, terapia i badania naukowe"

Data: 25.03.2022 r.

Miejsce: Sympozjum online na platformie ClickMeeting. Zapis wideo Sympozjum dostępny tutaj.

Opis: W XII Sympozjum za pośrednictwem platformy do wideokonferencji i transmisji na naszym profilu na Facebooku wzięło udział blisko 10.000 osób (1.085 na Click Meeting, 8.153 na Facebook, 406 na Youtube).
Program obejmował 11 wykładów przygotowanych przez specjalistów z Polski i USA. Podzielony został na dwa bloki: polskojęzyczny i anglojęzyczny.
W części polskojęzycznej wystąpienia przedstawili reprezentanci Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka: dr Anna Budzińska, mgr Iwona Ruta-Sominka, mgr Ewa Budzińska, mgr Agata Osmólska-Czyż, mgr Marta Mirska i mgr Karolina Wróbel. Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną IWRD reprezentowały: mgr Anita Michalska i mgr Anna Polkowska. Przedszkole Bajkowa Akademia IWRD reprezentowała mgr Ewelina Kanarkowska. SOSW w Żukowie reprezentowała mgr Żaneta Diks. Uniwersytet Gdański reprezentowała prof. Małgorzata Lipowska.
W części anglojęzycznej prelegentami byli: dr Anna Budzińska (Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka), dr Sandra Gomes, (Sommerset Hills Learning Institute) mgr Anna Lubomirska (Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka) dr Susan M. Vener i dr Alison M. Gillis (New York Child Learning Institute, USA), dr Dawn B. Townsend (Alliance for Scientific Autism Intervention, USA).
Sponsorem głównym Sympozjum była Fundacja Barbary Piaseckiej Johnson.
Partnerem naukowym byli Alliance for Scientific Autism Intervention, Certyfikat Analityka Zachowania i Uniwersytet Gdański.
Partnerami Sympozjum byli: G58, GWP.

 


XI Międzynarodowe Sympozjum Naukowe
"15 lat IWRD. Terapia osób z autyzmem - model dr Krantz i dr McClannahan w badaniach i praktyce"

Data: 23.04.2021 r.

Miejsce: Sympozjum online na platformie ClickMeeting

Opis: W XI Sympozjum za pośrednictwem platformy do wideokonferencji i transmisji na naszym profilu na Facebooku wzięło udział ponad 1.100 osób. Dzięki licznym udostępnieniom w mediach społecznościowych dotarliśmy do ponad 10 tys. osób z całego świata.

Program obejmował 17 wykładów przygotowanych przez specjalistów z Polski i USA. Podzielony został na dwa bloki: polskojęzyczny i anglojęzyczny. 

W części polskojęzycznej wyniki badań i prac przedstawili reprezentanci Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka: dr Anna Budzińska i mgr Iwona Ruta Sominka, mgr Ewa Budzińska, mgr Marta Wójcik, mgr Anna Lubomirska. Społeczne Przedszkole Integracyjne Fundacji Czas Dzieciństwa w Warszawie reprezentowały mgr Katarzyna Hamerlak i mgr Anna Młynarczyk. Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem w SOSW  w Poznaniu reprezentowała mgr Anna Piętka. Przedszkole Specjalne w PZSiPS w Legionowie reprezentowały mgr Magdalena Żukowska i mgr Małgorzata Grzybek. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczny Domek” w Kołobrzegu reprezentowały mgr Katarzyna Piechowiak i mgr Irena Wojciechowska. Centrum Terapii i Edukacji „Mały Książe” w Toruniu reprezentowała mgr Aleksandra Lutomierska i mgr Halina Stępień. SOSW w Żukowie reprezentowała mgr Żaneta Diks.

W części anglojęzycznej wzięli udział: dr Anna Budzińska (Instytut Wspomagania Rozwoju Dzieckadr Gregory S. MacDuff (Princeton Child Development Institute, USA), dr Dawn B. Townsend (Alliance for Scientific Autism Intervention, USA), dr Susan M. Vener i dr Alison M. Gillis (New York Child Learning Institute, USA), dr Eric Rozenblat (Alliance for Scientific Autism Intervention, USA), dr Kevin J. Brothers (Somerset Hills Learning Institute, USA).

Sympozjum zostało objęte Patronatem Honorowym Prezydent Miasta Gdańska.

Sponsorem głównym była Fundacja Barbary Piaseckiej Johnson.

Partnerem naukowym Sympozjum było Alliance for Scientific Autism Intervention

Partnerami Sympozjum byli: G58, GWP, Learnetic.


X Międzynarodowe Sympozjum Naukowe
"Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu – aspekt psychologiczny, genetyczny i neurologiczny"

Data: 19-20.10.2018 r.
Miejsce: Uniwersytet Gdański – WNS, Hotel Sheraton, Sopot (bankiet)
Opis: W X Sympozjum udział wzięło ok. 450 osób z kraju i zza granicy (m.in. z USA, Kanady, Norwegii, Turcji, Włoch, Węgier). 
Program X Sympozjum obejmował 11 wykładów, wystąpienia gospodarzy Sympozjum, przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Nauki , Urzędu Miasta Gdańska, projekcję filmu IWRD pt. „Autyzm. Każdy ma swój Everest” oraz spotkania w kuluarach w trakcie sesji plakatowej, na której zaprezentowało się 20 jednostek oświatowych rekomendowanych przez IWRD.
Prelegentami Sympozjum byli światowej rangi naukowców działających w obszarze badań i terapii dotyczących spectrum autyzmu. Do grona tego należą: prof. Włodzisław Duch (Laboratorium Neurokognitywne, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. Jacob Vorstman (The Hospital for Sick Children w Toronto), prof. Katarzyna Chawarska (Uniwersytet Yale), dr Dawn Townsend, dr Kevin Brothers, dr Patricia Krantz, dr Lynn McClannahan (Alliance for Scientific Autism Intervention), USA, prof. Lucina Q. Uddin (Uniwersytet w Miami), prof. Svein Eikeseth, Oslo Metropolitan University), dr Anna Budzińska (Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka). 
Poandto 2 prelegentów: Suzsanna Szilvasy (Prezydent Autism-Europe) i dr Andy Shih (Wiceprezydent Autism Speaks) zaprezentowało wykłady dotyczące postrzegania autyzmu, jak i działań obecnie realizowanych w globalnej agendzie zdrowia publicznego.
Informacje o Sympozjum ukazały się w następujących mediach: TVP3 – Oddział Gdańsk (wywiad z prof. Katarzyną Chawarską i dr Anną Budzińską), Radio Gdańsk, Magazyn Psychologiczny „Charaktery”, portale: www.gdansk.pl, www.trójmiasto.pl, www.charktery.eu, www.radiogdansk.pl.
Po zakończeniu Sympozjum dwóch spośród prelegentów dołączyło do Komitetu Naukowego IWRD: Prof. Katarzyna Chawarska (Uniwersytet Yale), USA oraz Prof. Włodzisław Duch (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń). Tym samym komitet obecnie liczy 7 członków. Sympozjum było objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Gdańska Pana Pawła Adamowicza.

 


IX Międzynarodowe Sympozjum Naukowe
"Stosowana analiza zachowania w badaniach i terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu"

Data: 21-22.10.2016 r.

Miejsce: Uniwersytet Gdański, Instytut Psychologii

Opis: Podczas Sympozjum wykłady wygłosili wybitni specjaliści z kraju i ze świata, w tym dr Svein Eikeseth (Norwegia), dr Per Holth (Norwegia), dr Neil Martin (Wielka Brytania), dr Laura Hall (USA). Przedstawione zostały m.in. skuteczne i potwierdzone naukowo techniki terapii dla osób z autyzmem oparte o zasady stosowanej analizy zachowania, nowoczesne technologie wykorzystywane w pracy z dziećmi z autyzmem oraz możliwości rozwoju płynące ze współpracy w ramach BACB. Zaprezentowano działalność IWRD oraz placówek współpracujących z IWRD. Rodzice dzieci z autyzmem – podopiecznych IWRD – opowiedzieli o swoich doświadczeniach w realizacji domowych programów edukacyjno-terapeutycznych.

W 2016 roku obchodziliśmy 10-lecie naszej działalności. Był to z jednej strony właściwy moment do podsumowania naszej dotychczasowej działalności i uroczystego świętowania.

Sympozjum zostało objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Gdańska.

Patronat Medialny nad Sympozjum sprawowali: Radio Gdańsk, Magazyn Psychologiczny "Charaktery" oraz portal gdansk.pl 

Partnerami Sympozjum byli: Fundacja Barbary Piaseckiej Johnson, Hotel Sheraton Sopot, DDS Poland.

 


VIII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe
"Autyzm – efektywne sposoby uczenia w praktyce i badaniach"

Data: 10.10.2014 r.

Miejsce: Uniwersytet Gdański, Instytut Psychologii

Opis: Honorowy patronat nad sympozjum objęła Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska. W sympozjum udział wzięło ponad 180 osób. Wykłady wygłosili między innymi zaproszeni specjaliści z zagranicy: dr Kevin Brothers z USA, dr Per Holth z Norwegii oraz dr Kathrin Hippler i Sonja Metzler z Austrii wraz z Marcelą Simurkową ze Słowacji, a także  prelegenci z IWRD i placówek współpracujących.

 


VII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe
"Skuteczna pomoc osobom z autyzmem"

Data: 18.10.2013 r.

Miejsce: Uniwersytet Gdański, Instytut Psychologii

Opis: W sympozjum udział wzięło ponad 180 osób. Wykłady wygłosili między innymi zaproszeni specjaliści z zagranicy: dr Patricia Krantz i dr Lynn McClannahan z Princeton Child Development Institute z USA  oraz  Svein Eikeseth z Norwegii,  także prelegenci z IWRD i placówek współpracujących.

 


VI Międzynarodowe Sympozjum Naukowe
"Wykorzystanie technik uczenia stosowanej analizy zachowania do kształtowania umiejętności deficytowych u dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju"

Data: 14.10.2012 r.  

Miejsce: Centrum Konferencyjne Hotelu Sheraton

Opis: W sympozjum udział wzięło 200 osób. Wykłady wygłosili między innymi zaproszeni specjaliści z zagranicy: dr Patricia Krantz i dr Lynn McClannahan z Princeton Child Development Institute z USA.


V Międzynarodowe Sympozjum Naukowe
"PCDI jako jeden z najefektywniejszych modeli terapii dzieci i młodzieży  z autyzmem"

Data: 8.04.2011 r.

Miejsce: Uniwersytet Gdański, Instytut Psychologii

Opis: W sympozjum udział wzięło 180 osób. Wykłady wygłosili między innymi zaproszeni specjaliści z zagranicy: dr Patricia Krantz i dr Lynn McClannahan z Princeton Child Development Institute z USA oraz Maria Rebollar z Madrytu.


IV Międzynarodowe Sympozjum Naukowe
"Diagnoza i terapia dzieci z autyzmem"

Data: 31.03.2010 r.

Miejsce: Hotel Sheraton w Sopocie

Opis: Wykłady i warsztaty dla 200 osób zorganizowane w ramach IV Sympozjum Naukowego „Diagnoza i terapia dzieci z autyzmem”.


III Międzynarodowe Sympozjum Naukowe
"Efektywne sposoby uczenia dzieci z autyzmem w praktyce i badaniach"

Data: 28-29.03.2009 r.

Miejsce: Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

Opis: Wykłady przedstawili m.in. goście z zagranicy: dr Patricia Krantz i dr Lynn Mc Clannahan z Princeton Child Development Institute z USA oraz dr Per Holth z Akerkus University College w Norwegii. W konferencji wzięło udział blisko 220 specjalistów z całego kraju. W dniu 29.03.2009 odbyły się 4 warsztaty: „Wczesna diagnoza dzieci z zaburzeniami autystycznymi”, „Konstruowanie programów terapeutycznych dla dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami”, „Rozwijanie zachowań społecznych”, „Analiza rozwoju umiejętności ucznia z autyzmem w zakresie poszczególnych sfer – studium przypadku”. Łącznie w warsztatach uczestniczyło 90 osób.


II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe
"Wczesna interwencja behawioralna dzieci z autyzmem – badania naukowe"

Data: Grudzień 2007 r.

Miejsce: Uniwersytet Gdański

Opis: W sympozjum uczestniczyło przeszło 200 osób, studentów, nauczycieli, psychologów, pedagogów i terapeutów z całej Polski. Wykłady poprowadziły Dyrektorki dr Patricia Krantz i dr Lynn Mc Clannahan z Princeton Child Development Institute w USA oraz specjaliści z Uniwersytetu Gdańskiego i Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku.  Zaprezentowano najnowsze badania naukowe dotyczące wykorzystania planów aktywności oraz skryptów i ich wycofywania w terapii osób z autyzmem.


I Międzynarodowe Sympozjum Naukowe
"Model terapii dzieci z autyzmem opracowany w Princeton Child Development Institute"

Data: Kwiecień 2006 r.

Miejsce: IWRD Gdańsk

Opis: Sympozjum dotyczyło terapii dzieci z autyzmem. Dedykowane było głównie dla nauczycieli i psychologów. W Sympozjum udział wzięła m.in. pani Marii Rebollar, wieloletnia terapeutka i trener Princeton Child Development Institute.

© Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka

Google Ads powered by Anibia.pl | Wykonanie: Studio WWW


Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies