• xiv_miedzynarodowe_sympozjum_naukowe_iwrd.png

XIII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe IWRD
„Pozytywny nurt Stosowanej Analizy Zachowania. Wspieranie osób z ASD i ich rodzin”
"Positive Approach in Applied Behavior Analysis. Supporting people with ASD and their families"

Abstrakty - 2023

Część polskojęzyczna

 1. Pozytywny nurt Stosowanej Analizy Zachowania a potrzeby dziecka z ASD i jego rodziny – model IWRD.

  dr Anna Budzińska, mgr Iwona Ruta Sominka, Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka.
  W IWRD stosujemy terapię, której efektywność jest potwierdzona i udowodniona licznymi badaniami naukowymi (Evidence-Based Practice - EBP). Nigdy nie eksperymentujemy na dzieciach, ale pomagamy im w sposób profesjonalny, z zachowaniem najwyższych etycznych standardów. Każde dziecko, które do nas trafia otrzymuje tylko taką formę pomocy, co do której wiemy, że jest skuteczna, bezpieczna i przyjazna. Według wielu badań wczesna interwencja behawioralna jest jedyną szansą dla dziecka z ASD na znaczącą poprawę funkcjonowania w zakresie umiejętności poznawczych, społecznych oraz emocjonalnych. Nauczyciel pracujący w pozytywnym nurcie SAZ ma na uwadze ogólnie rozumiane dobro dziecka. Troszczy się o jego aktualny rozwój, pamiętając, że bierze ogromną odpowiedzialność za jego przyszłość.

 2. Wspomaganie małego dziecka z ASD i jego rodziny w nabywaniu umiejętności ułatwiających codzienne funkcjonowanie

  mgr Anna Florek, mgr Greta Dębińska-Żołyniak, mgr Joanna Słupek, Fundacja Anny Florek CZAS DZIECIŃSTWA.
  Podczas wystąpienia zostaną przedstawione techniki Stosowanej Analizy Zachowania ułatwiające pokonanie trudności związanych z wizytą w salonie fryzjerskim. Uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć stopniowe przyzwyczajanie się do nieznanych dotąd i budzących lęk czynności związanych ze strzyżeniem włosów. W drugiej części prezentacji prelegentki przedstawią sposoby motywowania małego dziecka do samodzielnego zainicjowania chęci skorzystania z toalety. Osiągnięcie sukcesu w pracy nad wyżej wymienionymi trudnościami będzie miało wpływ na poprawę komfortu funkcjonowania całej rodziny zarówno w środowisku domowym oraz poza nim.

 3. Jak pomóc dziecku w spektrum autyzmu zaakceptować trudne dla niego sytuacje?

  mgr Lidia Domańska, mgr Lidia Domańska, mgr Magdalena Świerzowska, mgr Magdalena Kopeć, Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem - SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Poznaniu.
  Dzieci ze spektrum autyzmu czują się bezpiecznie w znanym sobie otoczeniu. Zmiany miejsc, osób czy sytuacji mogą powodować u nich intensywne reakcje emocjonalne. Poprzez nawiązywanie przyjaznych relacji, angażowanie dziecka we wspólne, proste aktywności rozwijane są interakcje z innymi osobami, dające dzieciom pozytywne doświadczenia. W wystąpieniu pokazane zostaną przykłady konkretnych sytuacji i programów realizowanych w terapii w przedszkolu i w środowisku domowym dziecka, pozwalające na zaakceptowanie zmian.

 4. Wsparcie rodzin osób z autyzmem w poprawie jakości życia na przykładzie Centrum Terapii i Edukacji „Mały Książę”

  mgr Katarzyna Dąbrowska, mgr Aleksandra Lutomierska, mgr Halina Stępień, Centrum Terapii i Edukacji "Mały Książę".
  W wystąpieniu zostanie przedstawione: jakie trudności zgłaszają rodzice dzieci i uczniów z autyzmem uczęszczających do naszej placówki, a także przykładowe rozwiązania, które w przypadku podopiecznych placówki okazały się skuteczne. Trudności, o jakich będzie mowa w prezentacji, odnoszą się przede wszystkim do: braku akceptacji wykonywania procedur medycznych, niechęci do wykonywania czynności pielęgnacyjnych (np. obcinanie, czesanie włosów, obcinanie paznokci), wybiórczości pokarmowej i niechęci do spożywania nowych produktów spożywczych, niesamodzielności w zakresie samoobsługi (np. ubieranie się, mycie rąk, zębów, przygotowywanie posiłków, golenie się), przywiązanie do rutyn i schematów podczas pokonywania codziennej drogi do przedszkola i szkoły. Proponowane rozwiązania opierają się na technikach Stosowanej Analizy Zachowania.

 5. Kształtowanie samodzielności u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu w SOSW w Żukowie

  mgr Żaneta Diks, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Żukowie.
  Uczniowie ze spektrum autyzmu w naszej szkole uczą się metodami, których skuteczność potwierdzona jest badaniami naukowymi. Stosowana Analiza Zachowania daje pozytywne efekty w nauce wszystkich umiejętności deficytowych naszych wychowanków. Dzięki regularnej terapii uczniowie stają się bardziej samodzielni i mają możliwość uczestniczenia w różnorodnych programach, innowacjach pedagogicznych i zajęciach dodatkowych. Efekty codziennej terapii w nurcie Pozytywnego nurtu SAZ, dzięki skutecznym metodom, technikom, rejestracji umiejętności i superwizjom pozwalają dzieciom i młodzieży ze spektrum autyzmu w naszej szkole na angażowanie się w uroczystości, wycieczki, życie w środowisku lokalnym. Zaprezentujemy działania, w których z powodzeniem uczestniczą nasi wychowankowie dzięki sukcesom regularnej terapii.

 6. Wprowadzenie do teorii ram relacyjnych i jej zastosowań

  prof. Paweł OstaszewskiUniwersytet SWPS w Warszawie.
  Teoria ram relacyjnych (RFT) określana jest mianem post-skinnerowskiej teorii języka i czynności poznawczych. Jest teorią na wskroś behawioralną, zbudowaną na bazie podstawowych procesów wyróżnianych w analizie zachowania, ale wprowadza do niej swoją specyficzną terminologię. Odnosi się do specyfiki ludzkiego języka, wskazując, jak przebiega jego rozwój pod wpływem procesów uczenia się i jakie są konsekwencje ukształtowania tzw. arbitralnie aplikowanego reagowania relacyjnego (AARR). Podczas wystąpienia zostaną zaprezentowane podstawy RFT i jej praktyczne odniesienia, zarówno w postaci treningów i terapii akceptacji i zaangażowania (ACT), jak i specyficznych treningów skierowanych do dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w celu np. poprawy ich zdolności do przyjmowania perspektywy innych osób.

 

Część anglojęzyczna

 1. Positive Approach of Applied Behavior Analysis – IWRD model in research - Assessment and Teaching of Social Referencing

  Anna Budzińska,Ph.D., mgr Anna Lubomirska,M.A., Institute for Child Development.
  The Institute for Child Development (IWRD) Foundation has provided extensive help in various areas to children with autism spectrum disorders and their families since 2006. The Institute staff consists of highly specialized treatment professionals, The Institute’s activities consist of treatment, education, and research and use the newest scientific methods. Anna Lubomirska will present her doctorate research about the Social Referencing Observational Scale (SoROS). The scale measures and detects deficits in social referencing skills in children between 2.6 and 5.0 years of age. Since abnormalities in social referencing is a key deficit in autism spectrum disorder (ASD), it may also be used as a screening instrument for ASD. It is quick and easy to use and can be conducted by preschool teachers as part of a standard early education assessment. During presentation three studies will be briefly summerized: (1) development of SoROS and assessment of children with typical development; (2) assessment of children with ASD using SoROS and comparing the results with those for children with typical development; (3) evaluating specific programs to teach components of social referencing behavior.

 2. The Importance of Ethics to Help Guide Beneficial Intervention to Individuals with Autism

  Kristin Cassidy, M.A., BCBA & Eric Rozenblat, Ph.D., BCBA-D, Institute for Educational Achievement.
  In 1988, Van Houten and colleagues published a paper on the right to effective behavioral intervention. In that paper, they outlined six main areas that behavior analysts should adhere to in an effort to deliver effective and ethical behavioral intervention. A little more than a decade later, the Behavior Analyst Certification Board ® (BACB) was established. Subsequently, the first version of the Professional Disciplinary and Ethical Standards by the BACB® was released. As the field of behavior analysis continued to expand, so too did the ethical standards of the field. Today, the BACB® has an extensive code of ethics, which also includes its four foundational principles that all behavior analysts should strive to embody. Given the growing need for applied behavior analytic services to those who need it most, it is important for behavior analysts to continue ensure they are delivering services in an ethical and appropriate manner. The purpose of this presentation is to define the processes that a clinical educational program must incorporate into its staff training and curriculum to ensure effective treatment. Examples from the educational programs at the Institute for Educational Achievement will be described and provided to demonstrate how this can be used to guide intervention for individuals with autism.

 3. Development of applied behavior analysis in Ukraine

  Alla Moskalets, M.Ed., BCBA, IBA, CBA-S.,UABA - Ukrainian Association of Behavior Analysts.
  The Ukrainian Association of Behavioral Analysts is a young organization. It was founded by specialists who received behavioral education in VCS programs. The purpose of the organization is to create a professional society, a platform for the exchange of experience, and the development of the science of applied behavior analysis in Ukraine. Despite the fact that Ukraine was attacked by Russia in 2014, it was a time when the active formation of a professional community in Ukraine began. Now the number of behavior analysts is increasing, as is the number of specialists joining the association. The practice of the association members must meet the high level of quality of behavioral services and the code of ethics of behavioral analysts. Belonging to an association of specialists is a marker of the quality of practice.

 4. A Parent Coaching Framework for Teaching Contingency Management Skills

  Kevin J. Brothers, Ph.D., BCBA-D; Sandra R. Gomes, Ph.D., BCBA-D; and Emily E. Gallant, Ph.D., BCBA-D,Somerset Hills Learning Institute.
  This presentation will discuss a systematic approach to teaching parents of young children with autism spectrum disorder (ASD) to skillfully manage contingencies of reinforcement across a variety of (a) child behaviors, (b) situational contexts, and (c) settings. Though always addressed during parent coaching sessions in general, we identified a need to teach this contingency management skills explicitly to parents for optimal skill acquisition. Baseline sessions are conducted in a free-operant play milieu. Following a short presentation on contingency management concepts, we implement a series of highly-individualized shaping conditions, in which instructional control is systematically decreased and the expected appropriate behavioral repertoire for the child increases. We assess the impact of changes in parent's contingency management performance by simultaneously evaluating children’s on-task behavior. We will report on coaching experiences both with now-veteran-parent/child dyads and also parents of children recently enrolled at the Institute. Historically, treatment effects across both parent and child behaviors have been positive, with rapid and socially meaningful levels of acquisition across numerous successive phases, and parents reporting feelings of empowerment and increased enjoyment in parenting. We will conclude by describing the relative strengths of this systematic yet flexible individualized coaching framework, supervision and staff training considerations, and factors that may influence individual parent-child differences in patterns of responding.

 5. Intensity and parental involvement is related to outcome of early behavioral intervention

  prof. Sigmund Eldevik, Oslo Metropolitan University.
  I will present outcome data following two years of EIBI from two EIBI sites in Norway, Oslo and Bergen. The participants were placed in a higher quality group (n=22), a lower quality group (n=33) and a treatment as usual group (n=10). We will report outcome on a wide variety of measures; autism severity measured with the Childhood Autism Rating Scale, adaptive behavior measured with the Vineland Adaptive Behavior Scales, aberrant behaviors measured by the Aberrant Behavior Checklist and preferences measured with theSocially Mediated and Automatic Reinforcers Questionnaire. Outcome will be discussed in terms of quality a dose-response relationship, validity, and recently proposed frameworks for measuring outcome of EIBI.

 6. Teaching Social Skills to Children with Autism: Promoting Peer and Family Interaction

  Alison M. Gillis, PhD., Katie C. Wilson, M.A., Susan M. Vener, Ph.D., New York Child Learning Institute.
  A core symptom of autism spectrum disorder is a deficit in the display of appropriate social skills. Social skills, however, can greatly impact relationships with others and the extent to which one functions competently in society. This presentation will cover evidence-based strategies to teach social skills to children with autism, with a focus on interactions with peers and family members. Teaching this component of social skill behavior to people with autism can lay the groundwork for positive relationships as well as opportunities for further progress and development.

© Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka

Google Ads powered by Anibia.pl | Wykonanie: Studio WWW


Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies